theme

 

 

     ZOO zachráněna!

 

 

 

Vážení příznivci ZOO Tábor - Větrovy,

s velkým potěšením, radostí v srdci, ale zároveň i s velkou pokorou si Vám dovolujeme oznámit, že se naši ZOO přes veškeré potíže a naschvály, díky kterým se ZOO dostala do problémů, podařilo zachránit.

Není žádným tajemstvím, že jejím zachráncem, rytířem a velkým milovníkem zvířat je pan RNDr. Evžen Korec, CSc., bez jehož velkého smyslu pro všechno krásné, co souvisí s přírodou a zvířaty, by se to patrně nepodařilo. Tomuto člověku patří náš velký dík, a to zejména za situace, kdy právě on do této významné pomoci šel s tím, že si je velice dobře vědom, že ZOO není byznys, ale každodenní poctivá a nikdy nekončící práce pro blaho zvířat a návštěvníků.

Velké poděkování patří i druhému z rytířů panu Jiřímu Jeníčkovi, se kterým, jak pevně věřím, budeme v budoucnosti spolupracovat, neboť i on se významnou měrou angažoval v záchraně naší ZOO. Doufám, že nám nebudou mít za zlé všichni ostatní, kteří ZOO v dobách nejtěžších zdarma zásobovali krmivem pro zvířata, či službami, že tyto nebudeme doslovně jmenovat, neboť jich bylo značné množství a zcela nepochybně bychom někoho opomněli, což bychom neradi. I Vám všem za Vaši pomoc zdvořile a z celého srdce děkujeme.

ZOO zůstává z důvodu její přípravy na znovu otevření uzavřena. O jejím otevření Vás budeme s radostí a předstihem informovat.

Dovolte nám, abychom Vám všem, kteří jste nám v našem počínání drželi palce a po celou dobu jste tento nerovný boj vedli v našich barvách, touto cestou z celého srdce poděkovali, protože to byla i Vaše podpora, která nás všechny motivovala a ubezpečovala v tom, že dobrou a veřejně prospěšnou věc, jakou ZOO zcela nepochybně je, je třeba za každou cenu zachránit. Povedlo se. Ještě jednou díky Vám všem a budeme se těšit nashledanou ve znovu otevřené ZOO Tábor - Větrovy.

 

Za všechny stávající zaměstnance ZOO
JUDr. Libor Hrubý, Dipl.Mgmt.

Jsme členem