nova zoo

Bizon americký

Latinsky : American bison
Třída : savci
Řád : sudokopytníci
Čeleď : turovití

 

Výška těla samec 170 - 190 cm v kohoutku
               samice 125 - 150 cm v kohoutku

Hmotnost samec 900 - 1500 kg
              samice 500 - 750 kg

Délka života 15 - 20 let

Potrava:

  • bizoni jsou přežvýkavci, spásají traviny zejména tzv. bizoní trávu
  • v zimních měsících hlavou odhrnují sníh a spásají trávu, kterou díky svému výbornému čichu ucítí i pod 30-ti centimetrovou vrstvou sněhu

Rozmnožování:

  • říje probíhá od května do září, kdy spolu bizoní býci urputně zápasí
  • samici se rodí jedno mládě, které asi rok kojí
  • telata zůstávají u matky až do dosažení dospělosti

Zajímavosti:

  • ačkoliv vypadají těžkopádně, ve cvalu dosahují rychlosti až 50 km/h
  • pro indiánské kmeny se stali nepostradatelnými zvířaty - indiáni zužitkovali vše od rohů až po paznehty
  • počet bizonů byl před příchodem bělochů odhadován na 30 - 70 mil. kusů

Jsme členem